– 1847. rodio se Marko Mikšić (Turanj, 8. 5. 1847. – Novi Vinodolski, 9. 7. 1912.), učitelj i pisac. Veliku realnu gimnaziju završio je u Karlovcu, a Visoku tehničku školu u Beču. Od 1876. radi kao učitelj u Maloj realnoj gimnaziji u Petrinji, a potom predaje matematiku i geometrijsko risanje u Velikoj realnoj gimnaziji na Rakovcu. Napisao je nekoliko knjiga i udžbenika. Objavljuje članke i stručne radove. Piše o bolestima, iseljeništvu, brodarenju na Kupi itd. Aktivan je član „Hrvatskog društva inženjera i arhitekata” i Društva „Braća Hrvatskoga zmaja“. U kalendaru “Nada” iz 1898. objavio je opis ljekovitih kupališta na Korani te opis Karlovca i njegove okolice, a u “Glasniku hrvatskog naravoslovnog društva”, 1887. piše o potresu u Karlovcu i padu meteora.

Izvor teksta: : Strohal, R. Grad Karlovac opisan i orisan. Tisak M. Fogine, a trošak piščev : Karlovac, 1906.; Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.; Izvor slike: Nada : karlovački ilustrovani koledar za godinu 1898., Naklada knjigo-tiskare i tvornice kaučuk-štampilja.


Obitelj je doselila u Karlovac 1935. godine. Osnovnu školu, nižu gimnaziju te tehničku srednju školu završio je u Karlovcu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, 1959. u klasi profesora Jerolima Miše. Radio je kao likovni pedagog u karlovačkoj osnovnoj školi „ Dragojla Jarnević“ potom u Centru za edukaciju i rehabilitaciju sluha i govora Slava Raškaj u Karlovcu. Radio je na poticanju radničkog amaterskog likovnog stvaralaštva i likovnih aktivnosti u karlovačkoj Prosvjeti. Sudjelovao je na više stotina samostalnih i kolektivnih izložbi na području biše Jugoslavije, ali i u inozemstvu. Bio je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika i napravio je dvije grafičke mape: “Gomirje” (2000.) i “Hram Svetog Nikole u Karlovcu” (2004.). Brojna djela poklonio je raznim institucijama širom Jugoslavije, a i autor je loga “Karlovačkog tjednika”, 1964. – 1977. godine. U izdanju SKD Prosvjeta, 1997. godine izašla je opsežna monografije o Đorđu Petroviću čiji su autori likovni kritičar Juraj Baldani i karlovački novinar Nikola Perić. Petrović je predstavljen u “Likovnoj enciklopediji Jugoslavije” iz 1987. kao i u “Enciklopediji hrvatske umjetnosti”. Po scenariju Ive Musića 2002. godine Hrvatska televizija snimila je desetominutni dokumentarac o slikaru. U izdanju Prosvjete 2012. godine, izašla je monografija o Đorđu Petroviću autora Borisa Vrge pod naslovom “Akvareli”. Za svoje likovno i pedagoško djelovanje koje ja trajalo duže od 60 godina, umjetnik je više puta nagrađen. Majsku nagradu grada Karlovca dobio je 1985. godine, karlovačku nagradu za životno djelo Marijan Matković dobio je 1990., a nagradu SKD Prosvjeta Sava Mrkalj 2007. godine.

Izvor teksta: Cimeša, M. Život majstora akvarela. // Novosti. Poveznica: https://www.portalnovosti.com/zivot-majstora-akvarela (18.3.2022.); Izvor fotografije: Đorđe Petrović. Akvareli : meditacije uz rijeke : iz ciklusa Draganički ribnjaci.