-1865. izgrađena pruga Karlovac-Zagreb.

S ciljem da se Karlovac poveže sa željezničkom prugom Beč-Trst, Društvo Južne željeznice izgradilo je 1. 6. 1865. prugu Zagreb-Karlovac. Pruga je dugačka 53 km, a privremeni kolodvor podignut je na Baniji kraj Karlovca (današnja karlovačka četvrt Banija).

Izvor teksta: Karlovac 1579. – 1979. : [zbornik radova], Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979. Izvor slike : Glasonoša : ilustrirani hrvatski časopis za zabavu, pouku, politiku i narodno gospodarstvo, 31.5.1865.


-1907. proradila telefonska centrala – veza s Bečom i Budimpeštom. Pošta je bila smještena u tadašnjoj Šimunićevoj 1 (danas Banjavčićeva 20.) Uvođenje telefona u Karlovcu po prvi je puta bilo na dnevnom redu zastupničke skupštine, 12. ožujka 1893. Tada je zaključeno da je telefon preskup i da se neće uvoditi. Nakon dvije godine opet se pokreće pitanje telefona te je na skupštini donesena odluka da će se telefon uvesti ako se javi minimalno 35 pretplatnika. Pretplatnici su se javili, no telefon nije bio uveden. Obećanja su trajala sve do 1904., kada je telefon konačno uveden.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008., Vrbetić, M, Szabo, A.. Zagreb : Školska knjiga, 1989. Izvor slike: Radovinović, R. Stari Karlovac, ulice, kuće, ljudi, Karlovac : Tiskara Pećarić & Radočaj, 2010.