Ilirska čitaonica osnovana je 1. 3. 1838. kao središte duhovnog i rodoljubnog života i žarište preporodnog pokreta u Karlovcu. Osnovali su ju Dragutin Klobučarić, Ambroz Vranyczany, Aleksandar Musulin, Antun Accurti i Antun Vakanović na sastanku koji se održao u Klobučarićevoj kući. Potporom gradske uprave i od novca dobivenog članarinom počinju se kupovati knjige koje će pronositi novi duh, ideje i ljubav za domovinu i narodni jezik, kao i „znanstvene i krasoslovne knjige inih naroda”. Iz te Knjižnice danas je sačuvano oko 180 svezaka, uglavnom knjige iz lijepe književnosti, povijesti, zemljopisa kao i nekoliko primjeraka periodike.

Izvor teksta: Mikulić, Rosana. Ilirsko čitanja družtvo : Društvo narodne čitaonice karlovačke (1838. – 1897.). Karlovac : Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, 2018.; Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, Karlovac : 1838.-2008. : prilozi za povjesnicu. Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 2008.; Izvor slike: arhiva GKKA