Na Ženskoj stručnoj školi postojala su dva tečaja (smjera) obrazovanja – stručni tečaj za haljine i stručni tečaj za rubeninu. Polaznice ove škole nisu se osposobljavale za određeno zvanje, već za znanja potrebna za vođenje kućanstva i privatnih poslova (krojenje, šivanje, vezenje…). Prve godine školu je polazilo 45 učenica, a već iduće godine bilo ih je 95. Do 1908. godine nalazila se u prostoru Više djevojačke škole, kada se zbog pomanjkanja prostora preselila u zgradu Dječačke škole. Škola je nakratko prekinula rad za vrijeme Prvog svjetskog rata, a potom nastavila s radom sve do početka Drugog svjetskog rata. U školskoj godini 1932./33. promijenila je ime u Ženska zanatska škola.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.; Karlovac : 1579. – 1979. : zbornik radova. Karlovac : Historijski arhiv, 1979.; Vrbetić, M. 400 godina karlovačkog školstva. Karlovac : SIZ društvene brige o djeci i odgoja i osnovnog obrazovanja Općine Karlovac : SIZ-ovi odgoja i usmjerenog obrazovanja Zajednice općina Karlovac, 1979.  Izvor slike: http://www.kultura.hr/Zbirke/Fototeka-kulturne-bastine/Milenijska-izlozba-u-Budimpesti-1896.-g.-Zakljucni-kamen-proslosti-i-uporiste-za-buducnost/Karlovac (20. 8. 2021.)