Rijeke Korana i Kupa, nabujale od silnih kiša, izlile su se velikom snagom i uništile djelomično izgrađenu tvrđavu na potoku Orlica blizu Donjeg Mekušja. Ova nova tvrđava trebala je služiti kao predstraža gradu u slučaju napada Turaka. Za nju je uzeto 2000 jutara šuma i 102 jutra oranica i livada.

Izvor teksta: Lopašić, R. Karlovac : poviest i mjestopis grada i okolice. Zagreb : Matica hrvatska, 1879.; Izvor slike: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv. br. 18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel.