Župančić se školovao u šegrtskoj školi i po zanimanju je bio brijač i zubar, a samostalno je izučio slikarstvo i drvorezbarstvo. Istaknuo se u prikazu krajolika i starih karlovačkih ambijenata u naivnom likovnom izrazu.

Izvor teksta: Simić Bulat, Anka. Slikarstvo u Karlovcu 19. stoljeća : Galerija “Vjekoslav Karas” Karlovac, 4. studenog do 3. prosinca 1978. Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 1978.; Izvor slike: Gradski muzej Karlovac, IKMP 259G