Studij rusistike i komparativne književnosti završila je 1978. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje je i doktorirala 1996. godine. Prozu joj karakteriziraju fragmentarnost, ironija i intertekstualna i jezična igra. Izvođene su joj televizijske i radijske drame. Objavljivala je znanstvene i stručne članke iz rusistike, a uredila je više antologija s područja rusko-hrvatskih književnih odnosa, baveći se ruskom disidentskom i emigrantskom književnošću. Prevodila je s ruskoga jezika. Za tisak je priredila integralnu verziju Dnevnika Dragojle Jarnević (2000.).

Izvori teksta: https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37527 (19. 2. 2021.); Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.; Izvor slike: https://www.jutarnji.hr/kultura/knjizevnost/nemoguce-je-voljeti-rusku-knjizevnost-u-hrvatskoj-bez-pomoci-irene-luksic-8479931 (23. 2. 2021.)