Kao odgojiteljica radila je u imućnim obiteljima u Grazu, Trstu i Veneciji. Godine 1840. vratila se u Karlovac, gdje je osnovala prvu privatnu djevojačku školu. U Grazu je 1839. upoznala Ivana Trnskoga, na čiji je nagovor prestala pisati njemačkim jezikom. Pridruživši se ilircima, na hrvatskome je jeziku objavljivala u Danici domoljubne i ljubavne pjesme. Posebnu je pozornost privukla svojim intimnim dnevnikom pisanim 1833. –1847., djelomično objavljenim 1958. (Život jedne žene), a integralno tek 2000. godine (Dnevnik). U njemu je pokušala oblikovati svoj osobni, ženski identitet unatoč ograničenjima koja su joj nametali ilirski zahtjevi za domoljubnom i poučnom književnošću.

Izvor teksta: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=28774 (19. 2. 2021.); Izvor slike: http://www.gmk.hr/Predmet/3142 (23. 2 2021)


U Karlovcu je održana konstituirajuća skupština društva „Hrvatska žena“.

Izvor teksta: Benyovsky, Lucija: Društvo „Hrvatska žena“ u Karlovcu (1921-1945. 1991-1996), Karlovac : Društvo „Hrvatska žena“, 1996.; Izvor slike: Benyovsky, Lucija: Društvo „Hrvatska žena“ u Karlovcu (1921-1945, 1991-1996), Karlovac : Društvo „Hrvatska žena“, 1996.