Društvo je osnovao Ambroz Vraniczany ml., shvativši da je jedna od glavnih prepreka daljnjem razvoju Karlovca slaba ili tehnološki zaostala prometna povezanost. Prvotno je 1837. godine inicirao osnivanje Društva Zaminaca na rijeci Kupi sa zadaćom osiguranja radnika i životinja za vuču brodova te poboljšanja tehničkih uvjeta za brodarenje na riječnom toku između Siska i Karlovca, a nakon toga i ovog dioničkog društva kako bi se uspostavila redovita prometna linije između Siska i Karlovca. Društvo je iduće godine kupilo austrijski parobrod Floridsdorf, preimenovalo ga u Sloga te njime od 9. rujna 1844. do potonuća 14. rujna 1845., održavalo redovite linije između Siska i Zemuna.

Izvor teksta: Veličanstveni Vranyczanyjevi : umjetnički, povijesni i politički okvir života jedne plemićke obitelji. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt : Matica hrvatska, 2016.; Izvor slike: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv. br. 18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel.