Unaprijed je bio određen i plan izgradnje: tvrđavski okvir renesansne šesterokrake zvijezde i u njoj pravilno izmjerene gradske ulice i trgovi. Po legendi se priča da je tvrđava izgrađena na 900 lubanja Turaka koji su pod Dubovcem izginuli 1578. Gradnjom Karlovca rukovodio je Matija Gambon. Dan početka radova upisao je građevinski poslovođa Juan Baptista Bianchini na prvome planu gradnje. U pismu nadvojvode Karla upućenog 1. 8. ratnom zapovjedništvu u Graz, prvi put se spominje ime tvrđave, po njemu prozvane Karlstadt. Do tada se tvrđava naziva „gradom pod Dubovcem“. Zemlju između Korane i Kupe za izgradnju karlovačke tvrđave ustupio je prema ugovoru s Rudolfom II, vlasnik Dubovca, Juraj Zrinski. Plemićima i kapetanima Jurju Budačkom, Bartolu Jurišiću, Jurju Križaniću i Jurju Sevešiću Švaračkom, izdane su prve dozvole za izgradnju civilnih kuća unutar tvrđe.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.; Izvor slike: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.