Juraj Frankopan od rane mladosti ratovao je protiv Turaka. Godine 1652. postavljen je za podgenerala Hrvatske i Primorske krajine, namjesnika generala Herbarta X. Auersperga, i žumberačkoga kapetana. U to vrijeme potpisivao se kao kraljevski savjetnik i komornik te kapetan Vražića, Tounja i Turnja, pod kojim je 1656. godine porazio veću tursku vojsku. Dugogodišnje obiteljske sporove oko doseljavanja Vlaha na frankopanske posjede, njihova izuzimanja iz vlasti Frankopana te podređivanja krajiškim zapovjednicima, Juraj je okončao sklapanjem ugovora 13. 7. 1657. o prodaji zemljišta. Kao i njegov otac bio je štovatelj franjevaca kojima je 1657. predao župu Karlovac. Bio je nadležan za gradnje na krajiškom području. Bavio se graditeljstvom kao strukom, glazbom, slikarstvom i kiparstvom. Namjeravao je utemeljiti latinsku školu (gimnaziju) u Karlovcu 1660. godine, ali to nije stigao ostvariti. Bio je rektor Bratovštine Blažene Djevice Marije od Navještenja u Zagrebu, gdje je pokopan u katedrali.

Izvor teksta: Frankapan, Juraj IV. Tržački.Hrvatski biografski leksikon. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. – 2020. https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=6297 (20. 1. 2022.); Izvor vizuala: Posljednji Zrinski i Frankopani. Pretisak. Zagreb : Stih, 2008.