Rođen je u karlovačkoj gradskoj četvrti Gazi, maturirao na karlovačkoj Gimnaziji (1925.) Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu južnoslavensku književnost, hrvatski jezik sa staroslavenskim te narodnu historiju, ruski i latinski. Usavršavao se na slavističkom studiju u Pragu (1930. – 1932.). Bio je voditelj novoosnovane Katedre za suvremeni hrvatski književni jezik od 1949. do umirovljenja 1973. Doktorirao je 1944. tezom Dikcionar Karlovčanina Adama Patačića (objavljena u Radu JAZU, knj. 275, 1949.). Redoviti član JAZU od 1963. Dva su glavna područja Jonkeove djelatnosti bila češka književnost i jezična kroatistika.

Izvori teksta: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.; Jonke, Ljudevit. // Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Poveznica:  https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29308 (22.2. 2021.); Izvor slike: Jonke, Ljudevit. // Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Poveznica: https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29308 (24. 2. 2021.)