Marija Terezija odredila je u rujnu 1777. da se u interesu trgovine Karlovac i okolna mjesta moraju predati građanskim vlastima. U tu svrhu imenovala je povjerenstvo koje je moralo utvrditi područja građanske i vojne vlasti. Rasprava između povjerenika i vojnog zapovjedništva trajala je mjesec dana, a 15. 12. general grof Samuel Gjulaj pred okupljenim građanima izjavio je da se Karlovac predaje građanskoj vlasti. Pod građansku upravu potpali su tako Dubovac i Gaza koji su pripojeni Karlovcu, dok je Rakovac ostao pod vojnim zapovjedništvom, kao i sve vojne zgrade u gradu. Banija je i dalje ostala u nadležnosti Zagrebačke županije.

Izvor teksta: Lopašić, R. Karlovac : poviest i mjestopis grada i okolice. Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac, 1993.; Izvor slike: Službena obilježja // Karlovac grad susreta. https://www.karlovac.hr/grad/sluzbena-obiljezja/20 (30. 11. 2021.)