U Karlovcu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Otišao je u austrijsku vojsku i 1848. ratovao je po Ugarskoj i Austriji. Nakon toga radio je kao financijski službenik, a 1861. osnovao je u Karlovcu Tiskarski i književni zavod u vlastitoj kući na mjestu današnje Županije. Uređivao je i tiskao novine, knjige, pučke kalendare, zabavno-poučne knjižice, zbirke pjesama, reprodukcije umjetničkih djela, itd. Surađivao je s tadašnjom literarnom elitom, P. Preradovićem, I. Trnskim, J. E.Tomičićem, A. Šenoom, R. Lopašićem i drugima. Pokrenuo je, uređivao i izdavao prvi hrvatski ilustrirani časopis Glasonoša (1861. – 1864.) s prilogom Posao i promet, a 1861. – 1862. i Obće koristni poslovni list. Uređivao je i izdavao pučki kalendar Prorok (1863. i 1864.) i zabavno-poučni almanah Vilinski darovi (1863.), objavio Pjesne Meda Pucića (1862.), Vršidbu Jovana Sundečića (2. izd. 1862.), Kriesnice Ivana Trnskoga (I–II, 1863. – 1865.) i dr. Vodio je i knjižaru s velikim izborom knjiga, većinom zagrebačkih tiskara. Godine 1864. napustio je Karlovac te odlazi u Beč, gdje je nastavio je izdavanje Glasonoše (do kraja 1865.). U Beču je pokrenuo Slavische Blätter (1865. – 1866.), koje je uređivao A. Šenoa, a list je izvještavao europsku javnost o gospodarskim i društvenim prilikama u Hrvatskoj. Na njemačkome je napisao djela Bosna i Hercegovina (Bosnien und die Hercegovina, 1878.) te Vodič kroz Hrvatsku i Slavoniju (Reiseführer durch Kroatien und Slavonien, 1892.). Putovao je Europom, središnjom Azijom i sjevernom Afrikom. Duže je boravio u Rusiji i Bugarskoj. U Bugarskoj je radio kao novinski urednik, a u Rusiji kao prevoditelj. U Karlovac je često navraćao, no kad je obolio otišao je u Rijeku gdje je i umro. Dva put se ženio, prvi put s Ivanom pl. Bedeković s kojom je imao kćer Marianu, glumicu u Kölnu, i sina Pierrea, parobrodarskog kapetana u Beogradu. Drugi put se oženio Anom Karal s kojom je imao sina Aimea, časnika američke ratne mornarice, i dvije kćeri.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008. ; https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37526 (28.7.2021.); Izvor slike : Arhiva GKKA