U Karlovcu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Bio je redoviti član HAZU od 1991., a od 2001. do 2006. godine predsjednik Društva hrvatskih književnika. Dobitnik je Nagrade „Vladimir Nazor“ za životno djelo 1996.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.; Izvor slike: Benčić, Tea. Pola stoljeća poezije Slavka Mihalića. Zagreb : Litteris, 2009.


Izvršen električni spoj Karlovac – Zagreb što je početak elektro-mreže sjeverne Hrvatske.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.; Izvor slike: Stoljeće svjetla u Zagrebu : 1907. – 2007. Zagreb : HEP proizvodnja, Elektrana-toplana : HEP operator distribucijskog sustava, Elektra Zagreb, 2007.