– 1888. g. Tesla održao svoje prvo predavanje

Naziv predavanja bio je Nov sistem motora i transformatora naizmjenične struje, a održao ga je pred Američkim institutom električnih inženjera u New Yorku. Tesla je prikazao svoje pokuse s izmjeničnim strujama. Njegovi su izumi pobudili veliko zanimanje jer su otvarali mogućnosti proizvodnje i primjene izmjeničnih višefaznih struja na veliko i prijenosa na velike udaljenosti.

Izvor: Popović, V. M., Nikola Tesla. Tehnička knjiga : Beograd, 1967.

Nikola Tesla – i bi svjetlo! : Smiljan, 10. 7. 1856. – New York, 7. 1. 1943. Naklada Zoro. Zagreb-Sarajevo, 2006. Izvor fotografije: Nikola Tesla – i bi svjetlo! : Smiljan, 10. 7. 1856. – New York, 7. 1. 1943.  Zoro : Zagreb, 2006.