– 1869. rođen je dr. Milan Kovačević (Karlovac, 16.4.1869. – Zagreb, 10. 10. 1931.), liječnik, književnik i novinar.

Studij medicine završio je 1894. u Grazu. Godine 1900. odlazi u Pittsburgh gdje ubrzo nakon dolaska otvara sanatorij za oboljele od tuberkuloze. Bio je predsjednik tamošnjega „Hrvatskoga katoličkog političkog kluba” i bavio se novinarstvom objavljujući članke u raznim hrvatskim iseljeničkim glasilima, „Novom listu” i humorističnom listu „Osa”. Godine 1903. pokrenuo je list „Hrvat”. Nakon osam provedenih godina u SAD-u, vraća se u Hrvatsku gdje nastavlja raditi kao liječnik.

Izvor teksta: Miholek, Vladimir. Djelovanje dr. Milana Kovačevića u prvoj polovici 20. stoljeća : kotarski liječnik u Đurđevcu i suradnik Liečničkog viestnika (1893. – 1904. godine). // Podravski zbornik, 43(2017.). URL: https://hrcak.srce.hr/227038 (12. 4. 2021.) Izvor slike: https://podravske-sirine.com.hr/arhiva/7852 (24. 3. 2021.)