Karlovac sada slobodno i samostalno bira svoju gradsku samoupravu. Svečanom poveljom izdanom 8. listopada car i kralj Franjo Josip II. potvrdio je taj novi status grada i dodijelio mu posebna prava i povlastice. Ipak vojska je i dalje u gradu, ostaje vlasnikom tvrđave i sve vojne imovine.

Izvor teksta: Kruhek, M. Karlovačka zvijezda. Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 2001.; Izvor vizuala: Izvori za povijest Grada Karlovca : Carske i Kraljevske povelje Grada Karlovca : 1774.-1837. Karlovac : Državni arhiv u Karlovcu, 2012.