Slava Raškaj bila je gluhonijema od rođenja i školovala se u Zavodu za gluhonijeme u Beču. Nakon školovanja vratila se u Ozalj. U Zagrebu je boravila od 1895. godine. Bila je učenica Bele Čikoš-Sesije, koji ju je uveo u Društvo hrvatskih umjetnika. Godine 1901. javili su se prvi znakovi duševne bolesti, a 1902. godine bila je smještena u Zavod za umobolne u Stenjevcu, gdje je ostala do smrti. Njezini akvareli svijetla kolorita i čarobna ozračja, postignuti istančanom primjenom svjetla, predstavljaju najviši domet u hrvatskom akvarelnom slikarstvu potkraj 19. i početkom 20. stoljeća. Opus Slave Raškaj pripada razdoblju hrvatske moderne, i to njezinoj impresionističkoj struji.

Izvor teksta: Raškaj, Slava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51910 (19. 2. 2021.); Izvor vizuala: Slava Raškaj : retrospektiva : Galerija Klovićevi dvori, 29. svibnja – 3. kolovoza 2008. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2008.


Karlovački viestnik prvi je list na hrvatskom jeziku u Karlovcu. Zamolbu za njegovo pokretanje uputila je Karlovačka čitaonica 8. 12. 1860. godine. U zamolbi se navodi da će list biti zabavnog i poučnog karaktera i donositi vijesti o lokalnom životu. Posebno je naglašeno da neće zadirati u politiku. List se tiskao u tiskari Adolfa Prettnera, a urednik je bio Dragutin Akurti. Izlazio je dva puta tjedno i bio je izrazito informativan i naglašeno rodoljuban list. Prije gašenja izašla su svega 52 broja, posljednji 29. 6. 1861. godine.

Izvor teksta: Karlovački viestnik : Pretisak. Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 1994.; Karlovac : 1579-1979 : zbornik radova. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.; Izvor vizuala: Karlovački viestnik : Pretisak. Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 1994.