Nakon što je u Karlovcu 1777. godine odvojena građanska uprava od vojnog zapovjedništva, javila se potreba za konačnim uređenjem odnosa gradske i vojne vlasti. To se prije svega odnosilo na plaćanje poreza i ostalih pristojbi. Po novome je, tzv. mjeračku pristojbu bilo dozvoljeno pobirati samo od žita koje se prodaje u Karlovcu, ne i od ukupne robe koja je pohranjena u karlovačkim magazinima. Dužnost grada bila je da osigura ispravne mjere i vage.

Izvor teksta: Lopašić, R. Karlovac : poviest i mjestopis grada i okolice. Pretisak. Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac, 1993.; Izvor slike: Izvor slike: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv.br.18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel.

 


Zidarski zanat izučio je u Karlovcu i Grazu. Vodio je vlastito graditeljsko poduzeće. Građevinske nacrte crtao je sam, potpisujući se kao „graditelj” ili „Baumeister”. Zaslužan je za projektiranje i gradnju mnogih zgrada i kuća na Donjem gradu i zagrebačkoj periferiji te se smatra jednim od najplodnijih graditelja druge polovice 20. stoljeća.

Izvor teksta: https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=9071 (8. 3. 2021.) Izvor slike: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194054 (8. 4. 2021.)