– 1835. g. rodio se Radoslav Lopašić (Karlovac 20. 5. 1835. – Zagreb 18. 4. 1893.), povjesničar. Osnovnu školu pohađao je u Karlovcu. Godine 1852. odlazi u zagrebačku gimnaziju, a potom na Pravoslovnu akademiju. Studij je napustio zbog bolesti i vratio se živjeti na obiteljsko imanje pored Bosiljeva, nakon čega se posvetio pravnim i upravnim poslovima te pisanju. Godine 1866. postao je kotarski sudac u Severinu, a 1871. g. vraća se u Zagreb i postaje bilježnik Zagrebačke županije. U znanosti se ponajviše istaknuo povijesnim tekstovima o Karlovcu i okolici, kao i radovima o društvenim odnosima i gospodarskom životu na području Hrvatske u srednjem vijeku. Svoje prve radove objavljuje 1861. g. u Karlovačkom viestniku; piše u Glasonoši Abela Lukšića te 1865. g. piše za Leptir, a 1866. g. objavljuje svoj rad pod nazivom Cetin u časopisu Književnik.

Godine 1879. izdaje knjigu Karlovac, povijest i mjestopis grada i okolice koja je i danas neiscrpan izvor informacija o Karlovcu i karlovačkoj prošlosti.

Izvor teksta: Lopašić, Radoslav. Karlovac : poviest i mjestopis grada i okolice. Karlovac : Matica hrvatska, 1993. Karlovački leksikon, Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008. Izvor slike: https://en.wikipedia.org/wiki/Radoslav_Lopa%C5%A1i%C4%87 (26. 3. 2021.)