Kraljević je glazbenu školu završio u Karlovcu, a diplomirao je (1981.) i magistrirao (1983.) klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je jedno vrijeme bio i docent. Od 1993. do 1996. bio je karlovački dožupan, nakon čega postaje ravnatelj, a potom i savjetnik i voditelj Glazbenog studija (1998. i 1999.) Gradskog kazališta Zorin dom. Nastupao je na solističkim koncertima diljem Europe i SAD-a i surađivao s uglednim orkestrima (Zagrebački solisti, Zagrebačka filharmonija i dr.) i solistima (Valter Dešpalj, Krunoslav Cigoj, Nada Ruždjak, Ivanka Boljkovac i dr.). Također se bavio zabavnom i jazz glazbom. Dobitnik je mnogih nagrada, a 1985. dobio je plaketu i nagradu grada Karlovca.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.; Izvor slike: Glazbom kroz povijest Karlovca. Karlovac : Glazbena škola, 1994.