U Karlovcu je učio svirati violinu i glasovir u Gradskom glazbenom zavodu. Gimnaziju je završio u Zagrebu. Školovanje nastavlja na Sveučilištu u Beču na studiju teorije glazbe, a potom u Pragu na studijima dirigiranje i kompozicija. Studirao je i orkestraciju na Konzervatoriju u Parizu. U zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu bio je korepetitor, dirigent, te tajnik i zamjenik ravnatelja Opere. Između 1923. i 1939. povremeno je dirigirao Zagrebačkom filharmonijom. Bio je dirigent pjevačkih društava Kolo i Mladost i suradnik u emisijama Radio Zagreba (današnji Hrvatski radio). Supotpisnik je osnivačke skupštine Jugoslavenske sekcije Međunarodnog društva za suvremenu muziku (1925.). Od 1940. do 1941. bio je dirigent u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Zbog nepovoljnih okolnosti u ono vrijeme prešao je sa židovstva na katoličanstvo smatrajući da će mu to omogućiti povratak u Zagreb i daljni glazbeni angažman. Nakon što je predao molbu za povratak u Ministarstvo unutarnjih poslova u Zagrebu te nakon što mu je ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu Dušan Žanko rekao da na njihovu odluku nikako ne može utjecati, psihički rastrojen izvršio je samoubojstvo bacivši se pod vlak.

Jozefović je zapamćen kao jedan od glavnih predstavnika glazbenog života između dvaju ratova. Ravnao je mnogim premijerama i praizvedbama domaćih i svjetskih opera i skladao vokalnu, instrumentalnu, vokalno-instrumentalnu i scensku glazbu, ostavivši iza sebe bogat opus koji sadržava 73 glazbena djela. Skladateljski vrhunac doživio je kantatom Na Nilu (1919.), a ostala zapažena djela su Sonata za violinu i klavir (1913.), Osvit (1928.), Gudački kvartet (1929.), Suza sirotinjska (1932.), Jablanovi (1921. -1923.), Večeri i proljeće (1926.)… Objavljivao je i glazbene osvrte u Kazališnom listu, Comoedii, Pravdi, Novoj Danici, Kazalištu…

Izvor teksta: Jozefović, Oskar (Josefović). // Židovski biografski leksikon. URL: https://zbl.lzmk.hr/?p=527 (20. 8. 2021.)   Izvor slike: http://www.klasika.hr/index.php?p=article&id=1217 (24. 8. 2021.)