Krešić je u Zagrebu završio Realnu gimnaziju i Trgovačku školu. U Parizu je studirao i radio kao korespondent za francuski, talijanski i njemački jezik u L’ union nationale. Bio je prvi tajnik Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu (1876. – 1909.) i gradski zastupnik, a jedno vrijeme predavao je na Visokoj trgovačkoj školi u Zagrebu. Pokrenuo je i uređivao časopise Trgovački list (1876. – 1880.), Obrtnik (1884. – 1896.) i Trgovački obrtni svijet (1897.). Autor je brojnih gospodarskih članaka u Obzoru, Vijencu, Bankarstvu i Narodnom bogatstvu te zapažene monografije Pedesetgodišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu 1852. – 1902. Bavio se i prevođenjem knjiga s francuskog i njemačkog.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008., Krešić, Milan. // Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. URL: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=33906 (13. 8. 2021.)   Izvor slike: http://www.arhiv.hr/portals/0/_DigitalniArhiv/Portreti/Portreti-K-1906.htm (11. 8. 2021.)

 

 


Vidi https://zavicajnikalendar.gkka.hr/13-rujan/