Nikola Tesla pohađao je Carsku i kraljevsku veliku realku, a na školovanje u Karlovac stigao je 1870. godine. U Karlovcu je boravio na Rakovcu, kod jedne od svojih teta. Pod utjecajem profesora fizike, koji je osnovne fizikalne zakone demonstrirao na svojim izumima, po prvi puta se počeo zanimati za elektricitet. Promatranje tih pokusa ostavilo je snažan dojam na njega te je počeo i sam žuditi za pokusima i istraživanjem. Maturirao je 24. srpnja 1873. U svjedodžbi ispita zrelosti Nikola Tesla zabilježen je pod rednim brojem sedam i pogrešno je kao datum rođenja naveden 2. studeni 1856. godine.

Izvor teksta: Tesla, N. Moji pronalasci : autobiografija Nikole Tesle = My inventions : Nikola Tesla’s autobiography. Zagreb : Znanje, 2015.; Izvor slike: Tesla, N. I bi svjetlo : Smiljan-New York. zagreb : Naklada Zoro, 2006.