– 1581. car Rudolf potpisao je povelju privilegija za karlovačku tvrđavu.

U povelji privilegija car Rudolf po prvi puta civilno stanovništvo tvrđave naziva građanima te započinje novo razdoblje za tvrđavu u kojoj sada, uz osnovne vojne objekte, niču i prve građanske kuće. Ipak, na prvom mjestu je vojno građanstvo koje ima prednost u gradnji kuća, ali i prvenstvo u kupnji. Strateški zadatak tvrđave naglašen je strogom zabranom gradnje objekata izvan zidina koji bi mogli naštetiti tvrđavi i biti od koristi neprijatelju. Najznačajnija povlastica za budući razvoj grada je dozvola za održavanje dva velika sajma godišnje (jedan na blagdan sv. Karla 28. 1. i drugi na blagdan sv. Margarete 13. 7.) i tjednog sajma na subotu.

Izvor teksta: Karlovac : 1579-1979 : [zbornik radova] / [odgovorni urednik Đuro Zatezalo]. – Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979. Izvor slike: https://www.karlovac.hr/grad/zvijezda-93/planovi-101/101 (24. 3. 2021.)