U očevoj radionici u Ljubljani izučio je puškarski zanat. U Karlovac je došao 1857. godine te djelovao kao ugledni puškar, graver i slikar. U Karlovcu je učio slikarstvo kod franjevačkog slikara i pozlatara F. P. Godlera. Napisao je i akvarelima ilustrirao putopis Bilder aus dem Oriente (1863.), o putovanju Afrikom, koji je Gradski muzej Karlovac objavio 2004. prigodom organiziranja retrospektivne izložbe Šašelovog opusa. Slikao je svece i biblijske motive iz katoličke i pravoslavne crkve, povijesne scene, žanr scene, detaljistički izvedene panoramske vedute Karlovca, pejzaže i portrete u tehnici ulja na platnu ili papiru kaširanom na platno. Kao predloške slikama rabio je fotografije i objavljene oleografije i grafike. Bavio se numizmatikom.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.; Izvor slike: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, Inv.br.18, Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta prije 1869.g., autor Jakov Šašel.