– 1927. g. rodio se Stanko Lasić (Karlovac, 25. 5. 1927. – Pariz, 5. 10. 2017.), povjesničar književnosti, profesor i pisac.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Karlovcu. Studij jugoslavistike i filozofije završio je 1953. g. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1965. g. doktorirao. Nakon studija radio je kao asistent na Katedri za slovenski jezik i književnost, a od 1956. do 1959. g. bio je lektor hrvatskog jezika u Lyonu. Nakon toga zaposlio se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za noviju hrvatsku književnost, na kojoj ostaje do 1976. g., kada odlazi u Pariz gdje radi kao lektor i profesor slavistike na Sorboni. Bio je ravnatelj Instituta za znanost o književnosti i urednik časopisa Croatica i Književna smotra. Od 1990. do 1992. g. predsjednik je Hrvatskog vijeća Europskoga pokreta i član Međunarodne hrvatske inicijative. Za života je objavio dvadeset četiri knjige i stotinjak radova u periodici. Najznačajniji doprinos znanosti o književnosti dao je proučavanjem djela Miroslava Krleže. Objavio je i opsežne Autobiografske zapise (2000.), intelektualnu analizu vlastitoga života.

Izvor teksta: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=294587 (12. 4. 2021.) Karlovački leksikon, Karlovački leksikon. Školska knjiga. Zagreb, 2008. Izvor slike: Lasić, Stanko. Autobiografski zapisi. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2000.