– 1943. rođen je Daniel Butala (Karlovac, 26. 4. 1943. – Karlovac 18. 7. 2017.), slikar, grafičar i crtač.

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti 1967. Nakon diplome radio je kao likovni pedagog u nekoliko karlovačkih osnovnih i srednjih škola te u Dječjem domu „Vladimir Nazor”. Sudjelovao je u radu i organizaciji manifestacije „ Zimska likovna kolonija” (ZILIK). Svoje radove izlagao je na brojim izložbama. Autor je tri bibliofilske grafičke mape – „Letači, skakavci i plivači”, „Sedam raspela” i „Karlovačke vedute”. Od 1992. do 1999. bio je ravnatelj Gradskog muzeja u Karlovcu, a potom voditelj Galerije „Vjekoslav Karas”.

Izvor teksta: Daniel Butala : retrospektiva 1970.-2014. : izložba u povodu obilježavanja Dana grada Karlovca = retrospective 1970.-2014. : an exhibition to mark celebration of City of Karlovac Days : Galerija “Vjekoslav Karas”, Karlovac, 9.7.-31.8. 2014. Karlovac : Gradski muzej, 2014. Izvor slike: Daniel Butala : izložba Letači, skakači i plivači, 28. ožujka – 11. travnja 2011., Galerija Zvonimir, Zagreb. [S.l.] : [s. n.], 2011.