Vjenčanju su prisustvovali brojni gosti među kojima su bili zastupnici vladara i mletačke republike, plemići, ugledni feudalci i građani. Svatovi su se okupili u starom gradu Ozlju odakle su krenuli u Karlovac, gdje se održalo svečano vjenčanje i slavlje u kući Frankopana. Drugoga dana gosti su se vratili u Ozalj te nastavili sa svatovskom zabavom i gozbom.

Izvor teksta: Lopašić, R. Oko Kupe i Korane : mjestopisne i povieste crtice. Zagreb : Matica hrvatska, 1895.; Izvor slike: Petrić, H. Vojskovođa, ban i pjesnik. // Matica hrvatska. URL: https://www.matica.hr/vijenac/712/vojskovoa-ban-i-pjesnik-31866/ (23. 9. 2021).

 


Stanka Kovačić gimnaziju je završila 1937. u Karlovcu, a na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1943. godine. Doktorirala je 1959. tezom Prednost ankilozirajućih ortopedskih zahvata kod poliomijelitičnih kljenuti ekstremiteta. Radila je kao liječnica od 1943. do 1945. u bolnicama u Karlovcu i Vinkovcima, te od 1945. u Vojnoj bolnici u Zagrebu, u kojoj je 1947. počela specijalizirati ortopediju. Do umirovljenja 1975. godine djelovala je u zagrebačkoj Klinici za ortopediju, gdje je završila i specijalizaciju. Bila je docentica, a kasnije i izvanredna profesorica na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Organizirala je i vodila prvu poslijediplomsku nastavu iz ortopedije u Hrvatskoj. Posebno se bavila problematikom iskrivljene kralježnice, posljedicama spastičnih kljenuti, biomehanikom kuka te dječjom ortopedijom. Bila je dugogodišnja suradnica Zavoda za rehabilitaciju invalidne djece na Goljaku u Zagrebu i Bolnice za rehabilitaciju u Krapinskim toplicama. Radove je objavljivala u časopisima Medicinski pregled, Tuberkuloza, Acta chirurgica Iugoslavica, Acta medica Iugoslavica, Liječnički vjesnik, Medicinski glasnik, Reumatizam, Praxis medici, Neuropsihijatrija, Acta orthopaedica Iugoslavica, Rad JAZU… Autorica je nekoliko poglavlja u udžbeniku Ortopedija.

Izvor teksta: Kovačić, Stanka. // Hrvatski biografski leksikon. URL: https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=10599 (22. 9. 2021.).; Izvor slike: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv. br. 18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel.