Potučenu carsku vojsku poslao je car Rudolf kako bi napokon pokušao zaustaviti silovite napade Hasan-paše, koji su trajali od 1591. godine. Vojsku je u bitku poveo Karl od Burgova. Turci su u bitci pobili oko četiri tisuće vojnika iz Kranjske, Štajerske i Koruške, dok se nekolicina njih povukla u karlovačku tvrđavu i tako spasila. Unatoč porazu, tvrđava je obranjena i Karlovac nisu uspjeli osvojiti.

Izvor teksta: Lopašić, R. Karlovac : poviest i mjestopis grada i okolice. Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac, 1993.; Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.   Izvor slike: Valvasor, J. V. Die Ehre des Herzogthums Crain : IV. Theil. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970-1974.

 


Vinković je u Karlovac došao kao odvjetnik 1895. godine. Političku karijeru započeo je kao član Stranke prava, a od 1906. izjašnjava se kao pobornik Hrvatsko-srpske koalicije te pokreće i uređuje njihovo glasilo Narodni glas. Bio je saborski zastupnik i karlovački gradonačelnik u dva navrata – od 1910. do 1912. i od 1920. do 1923. godine. Izašavši iz Hrvatsko-srpske koalicije pridružuje se Hrvatskoj zajednici. Bio je predsjednik Hrvatskog kluba biciklista Napred, starješina Pokupskog sokola, Hrvatskog sokola i Sokolskog društva, podstarješina Saveza hrvatskih sokolskih društava i potpredsjednik Hrvatskog sokolskog saveza.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.; Kočevar, S. Djelovanje Gradskoga zastupstva i Gradskoga poglavarstva grada Karlovca u vrijeme Prvoga svjetskog rata. // Časopis za suvremenu povijest, 49, 3(2017.). URL: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282251 (20. 8. 2021.)   Izvor slike: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.