Car Josip II. Karlovac je posjetio tri puta. Prvi posjet dogodio se za života njegove majke kraljice Marije Terezije kada je kao kraljević obilazio sve austrijske narode i pokrajine kako bi ih pobliže upoznao. U Karlovcu je boravio u erarskoj kući u kojoj se nalazila pisarna uprave kadetske škole. Pregledao je vosku, razgovarao s vojnicima, a neke i nagradio dukatima.

Izvor teksta: Strohal, R. Grad Karlovac opisan i orisan. Pretisak. Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac, 2006.; Izvor slike: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv.br.18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel

 


Ova viša škola osnovana je radi obrazovanja nastavnika za potrebe osnovnih škola za razrednu i predmetnu nastavu, a ujedno i kako bi organizirala usavršavanje, stručno napredovanje i doškolovanje prosvjetnih radnika. Na Akademiji je postojalo nekoliko studijskih grupa, a u šest godina postojanja školu je završilo šest stotina studenata. Pedagoška akademija prestala je s radom 31. 8. 1967., nakon što su zadovoljene potrebe za nastavnim kadrom u osnovnim školama na području šire regije.

Izvor teksta: Karlovac : 1579-1979 : zbornik radova. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.; Izvor slike: http://os-braca-seljan-ka.skole.hr/skola/povijest?ms_nav=aab (6. 4. 2021.)