Francusku vojsku prilikom ulaska u grad predvodio je general Delzons. U grad su umarširali mirno, uz zvukove zvona. Primopredaja vlasti obavljena je dan ranije u Novigradu, a austrijska vojska otpuštena je i poslana kući još 18. studenog. Karlovac je za vrijeme Napoleonove vladavine i Ilirskih provincija imao značajan položaj i uživao veliki ugled. Bio je središte Civilne i Vojne Hrvatske te je postao slobodan grad sa širokom samoupravom. Karlovački distrikt sastojao se od deset kantona, sudskih jedinica s mirovnim sucima na čelu, a Karlovački kanton imao je deset općina koje su bile uređene po francuskom sistemu.

Izvor teksta: Lopašić, R. Karlovac : poviest i mjestopis grada i okolice. Zagreb : Matica hrvatska, 1879.; Karlovac : 1579. – 1979. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.; Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.; Izvor vizuala: Hrvati i Ilirske pokrajine : (1809.-1813.) : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prigodom dvjesto obljetnice proglašenja Ilirskih pokrajina / urednik Franjo Šanjek. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010.