– 1784. započela je izgradnja crkve Sv. Nikole.

Gradnju crkve odobrio je karlovački gradski magistrat na zamolbu vladike Jovana Eugenija Jovanovića. Pravoslavna općina kupila je staru kuću Ferdinanda Bulija koja se nalazila na jugoistočnom dijelu “paradnog trga” (danas Trg bana Josipa Jelačića) koju je porušila i na njenom mjestu uredila zemljište za gradnju crkve. Crkva je građena u kasno-baroknom stilu po planu i pod nadzorom poznatog karlovačkog graditelja Josipa Stillera. Godine 1808. ova crkva postaje parohijskom (župnom) crkvom pravoslavnih vjernika u Karlovcu.

Izvor teksta: Vinković, Dubravko. Sjećanje na nestale crkve karlovačke. Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 2006. Izvor slike: Vinković, Dubravko. Sjećanje na nestale crkve karlovačke. Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 2006.