Škola je osnovana na temelju Ustrojnog statuta za šegrtske škole od 30. 5. 1886. godine. Osnutak ove škole bio je vezan uz sve življu obrtničko-trgovačku i industrijsku djelatnost grada, stoga i potrebu za stručnim kadrom. Škola je imala tri skupine: građevinska, industrijska i trgovačka. Obuka se održavala nedjeljom, ponedjeljkom i srijedom te se taj raspored zadržao do školske godine 1936./47. kada je i za šegrte određen nedjeljni odmor. Šegrtska škola je u početku bila vezana uz dječačku osnovnu školu čiji učitelji su ih i poučavali. Od 1927. škola se naziva Općezanatsko-trgovačka škola, a od 1950. godine dobiva ime Škola učenika u privredi i ima status srednje stručne škole. Škola u početku traje tri godine, a kasnije četiri. Godine 1976. zajedno s novom reformom školstva, u školu se uvodi smjerovi za kuhare i konobare i na taj način postavljaju temelji za današnju Trgovačko-ugostiteljsku školu.

Izvor teksta: Karlovac : 1579. – 1979. : zbornik radova. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.; Povijest. Trgovačko-ugostiteljska škola. http://ss-trgovacko-ugostiteljska-ka.skole.hr/skola/povijest (21. 1. 2022.); Izvor vizuala: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv. br. 18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel