Boris Kožar bio je dopisnik “Borbe” iz Karlovca od 1951. do 1961. te prvi glavni urednik “Karlovačkog tjednika” 1953. godine. Od 1963. radio je kao novinar “Varaždinskih vijesti”, čiji je direktor i glavni urednik bio od 1966. do 1972., kada je smijenjen zbog sudjelovanja u Hrvatskom proljeću. Nakon toga zapošljava se kao urednik lista VA-MA te uređuje “Glasnik HDZ” za područje Varaždina. Bio je aktivan u sportskom životu Karlovca i Varaždina. Napisao je “Planinarski vodič kroz Liku i Kordun”.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.; Izvor vizuala: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv. br. 18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel.