Boris Kožar bio je dopisnik Borbe iz Karlovca od 1951. do 1961. te prvi glavni urednik Karlovačkog tjednika 1953. godine. Od 1963. radio je kao novinar Varaždinskih vijesti, čiji je direktor i glavni urednik bio od 1966. do 1972., kada je smijenjen zbog sudjelovanja u Hrvatskom proljeću. Nakon toga zapošljava se kao urednik lista VA-MA te uređuje Glasnik HDZ-a za područje Varaždina. Bio je aktivan u sportskom životu Karlovca i Varaždina. Napisao je Planinarski vodič kroz Liku i Kordun.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.; Izvor slike: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv. br. 18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel.