Lorković se rodio u siromašnoj seoskoj obitelji, stoga mu je gimnazijsko školovanje omogućio ujak, koji ga je najprije upisao u varaždinsku, a kasnije u zagrebačku gimnaziju. Studirao je pravo u Zagrebu i Grazu, gdje je doktorirao 1871. godine. Radio je kao profesor na političke ekonomije i financijskih znanosti na Pravoslovnoj akademiji, kasnije Pravnom fakultetu u Zagrebu. Godine 1876. postao je dekan Pravnog fakulteta, a 1883. izabran je za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Zbog političkih razloga smijenjen je s te funkcije već iduće godine. Danas je poznat kao jedan od najpoznatijih ekonomskih pisaca i analitičar svjetskih gospodarskih problema i teorija. Najznačajnija djela su mu Razgovori o narodnom gospodarstvu (1880.), prijevod francuske studije prilagođen i ilustriran domaćim prilikama i primjerima, Žena u kući i u društvu (1883.), prva analiza ekonomske uloge i položaja žene onog vremena, Počela političke ekonomije (1889.) i Sadanje stanje gospodarske nauke (1891.), prvi suvremeni udžbenici iz političke ekonomije i povijesti ekonomske misli u Hrvatskoj. Pored ostalog surađivao je književnim prilozima u Dragoljubu, Naše gore listu, Viencu i drugim značajnim časopisima. Bio je također jedan od osnivača Pravničkog društva te glavni urednik časopisa Mjesečnik pravničkog društva. Neposredno uoči smrti 1892. godine izabran je za akademika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

 

Izvor teksta: Lorković, Blaž. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37175>; Polovina, S. Dr. Blaž Lorković i njegovo djelo. // Ekonomski vjesnik, 1, 2(1988). https://hrcak.srce.hr/file/332962 (22. 12. 2021.); Izvor vizuala: Lorković, Blaž. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37175. (30. 12. 2021.)