Stupivši u austrijsku vojsku, Vinko Struppi istaknuo se na području inženjerstva i vojnog graditeljstva. Od 1764. do 1768. vršio je dužnost fortifikacijskog ravnatelja gradova
Cheb i Kraljičin Gradac u Češkoj. Velike zasluge stekao je za procvat obalnog područja od Soče do Karlobaga i za izgradnju i proširenje pomorskih luka Trsta, Rijeke, Bakra, Kraljevice i Senja. Kao građevinski ravnatelj vršio je tehnički nadzor nad izgradnjom Karolinske ceste. Ipak, najpoznatiji je po izgradnji prve trgovačke i poštanske cesta između Karlovca i Senja, tzv. Jozefinske ceste. Uz cestu je postavio 13 miljokaza i sunčane ure za vremensku orijentaciju putnika, a najznačajniji građevni objekti su kameni mostovi, posebice onaj preko rijeke Tounjčice izgrađen 1777. godine. Za izgradnju Jozefinske ceste Josip II. ga je promaknuo u čin pukovnika i dodijelio mu naslove baruna i viteza Reda sv. Stjepana. Godine 1780. projektirao je poštansku cestu od Karlovca do Vojnića i dalje prema Banovini. U Karlovcu je tijekom gradnje Jozefine dao sagraditi kameni mostić preko potoka Rakovac (na križanju Senjske, Meštrovićeve i Smičiklasove ulice) te manji miljokaz u obliku piramide (na križanju Senjske ulice s Hebrangovom i Branimirovom ulicom).

Izvori teksta: Szavitz Nossan, S. Vinko Struppi: 1733 – 1810 // Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 4, 1(1970.). Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/283965 (21. 7. 2022.); Majetić, G. Od miljokaza i krajputaša do sunčanih ura. Petrinja : Majestic Tin, 2022.; Izvor vizuala: Černicki, L. Starim cestama do mora. Zagreb : Libricon, 2012.


Klub “Naša krila” osnovan je 1927. i tada je imao oko 200 članova, a 1934. osnovana je i modelarska sekcija. Nakon Drugog svjetskog rata u Karlovcu se osniva prvo zrakoplovno društvo pod nazivom Aeroklub Karlovac. Aeroklub Karlovac danas ima sjedište na adresi M. Vrhovca 15, Grabrik, Karlovac i ima oko četrdeset članova u dobi od 12 do 70 godina.

Izvori teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008., Vrbetić, M, Szabo, A.. Zagreb : Školska knjiga, 1989. http://www.ztk-ka.hr/aeroklub-karlovac/ (13.5.2021.) Izvor vizuala: https://www.kafotka.net/sites/default/files/styles/fotografija/public/foto/avio_dio_1928_1_sl.jpg?itok=GK089fv2 (13.5.2021.)