Nakon završenog studija prava u Požunu (Bratislava), radio je kao sudac na Kotarskom sudu u Karlovcu. Godine 1848. izabran je za zastupnika u Hrvatski sabor, a kao podžupan Zagrebačke županije sudjelovao je u smirivanju seljačkih nemira u Gorskom kotaru. Ban Josip Jelačić poslao ga je da preuzme vlast u Rijeci, nakon čega je imenovan banskim povjerenikom za grad i kotar Rijeku. Osim riječkim područjem, od 1848. do 1850. upravljao je i cijelim Primorjem. Do 1861. godine bio je županijski predstojnik u Zagrebu.

Izvor teksta: Bunjevac, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=10200 (21. 1. 2022.); Izvor vizuala: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv.br.18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel