Završena gradnja današnjeg zvonika crkve Presvetoga Trojstva. Projektant Josip Stiller, izvođač majstor Georg Horweld. Radove u bakru izveo Ivan Berhnard iz Zagreba.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.; Izvor slike: https://visitkarlovac.hr/crkva-presvetog-trojstva/ (24. 2. 2021.)


Graditeljski obrt izučio je u Karlovcu i Grazu. U Zagrebu je od 1857. do 1892. vodio vlastito graditeljsko poduzeće, kada je bio najplodniji zagrebački graditelj. Projektirao je i sagradio mnoge stambene palače u glavnim ulicama Donjega grada te poznati ljetnikovac Okrugljak.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008.; Izvor slike: http://www1.zagreb.hr/galerijakd.nsf/c31dd4a135787898c1256f9600325af4/7088561a9ffd1cd6c1257f3e00492462?OpenDocument (24. 2. 2021.)