Ova viša škola osnovana je 27. 4. 1961. radi obrazovanja nastavnika za potrebe osnovnih škola za razrednu i predmetnu nastavu, ali i kako bi organizirala usavršavanje, stručno napredovanje i doškolovanje prosvjetnih radnika. Na Akademiji je postojalo nekoliko studijskih grupa, a u šest godina postojanja školu je završilo šest stotina studenata. Pedagoška akademija prestala je s radom nakon što su zadovoljene potrebe za nastavnim kadrom u osnovnim školama na području šire regije.

Izvor teksta: Karlovac : 1579-1979 : zbornik radova. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.; Izvor slike: Izvor slike: http://os-braca-seljan-ka.skole.hr/skola/povijest?ms_nav=aab (6. 4. 2021.)