– 1856. rođen je Rudolf Strohal (Lokve, 5. 4. 1856. – Zagreb, 21. 3. 1936.), filolog, povjesničar i publicist.

Završio je klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je hrvatski, latinski i grčki na gimnazijama u Osijeku, Rijeci i Karlovcu (1886. – 1892.). Od 1895. do 1908. radio je kao ravnatelj na Kraljevskoj velikoj realnoj gimnaziji u Karlovcu. Bibliografski popis njegovih radova vrlo je impresivan: pisao je o povijesti naselja Hrvatskog primorja, Istre, Gorskog kotara i Pokuplja, o narodnim običajima i folkloru, bilježio narodne pripovijetke i pisao vlastite, istraživao hrvatske dijalekte i jezične osobine stanovnika mjesta i krajeva od Karlovca do Rijeke.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Školska knjiga : Zagreb, 2008. Rudolf Strohal i njegovo djelo : zbornik radova sa Znanstvenoga skupa povodom 150. obljetnice rođenja Rudolfa Strohala : Karlovac, 20. listopada 2006. Zagreb : Družba Braća Hrvatskoga Zmaja; Samobor : Meridijani, 2009. Izvor slike: https://www.glas-koncila.hr/autor-vise-od-petsto-clanaka-o-hrvatskoj-kulturi-rudolf-strohal-marljivi-istrazivac-hrvatskoga-glagoljastva/ (8. 3. 2021.)


– 1871. rođen je Mirko Seljan (Karlovac, 5. 4. 1871. – Peru, 1913.), hrvatski istraživač i svjetski putnik.

Prva ekspedicija na koju se uputio s bratom Stjepanom bila je ona afrička koja je trajala od 1899. do 1902. Došavši do Etiopije, istražuju područja Rudolfova i Stefanijina jezera, te obavljaju prva geomorfološka, klimatološka i etnografska istraživanja toga kraja. Godine 1903. braća odlaze u Južnu Ameriku. Na ekspedicijama kroz Brazil, Paragvaj i Argentinu istražuju tokove rijeka, prašumu i indijska plemena. Mirko je nestao 1913. u prašumama Perua na jednom od svojih istraživačkih putovanja.

Izvor teksta: Putovanja braće Seljan : Putne uspomene i pripovijesti hrvatskih istraživača i svjetskih putnika Mirka i Steve Seljana. Samobor: Meridijani, 2021. https://www.gimnazija-karlovac.hr/ucenici/poznati-bivsi-ucenici/34-mirko-i-stjepan-seljan.html (8. 3. 2021.) Izvor slike: Putovanja braće Seljan : Putne uspomene i pripovijesti hrvatskih istraživača i svjetskih putnika Mirka i Steve Seljana. Samobor: Meridijani, 2021.