-1601. umro je general Juraj Lenković od Pobrežja (1593. – 1601.).

Juraj Lenković bio je sin poznatog generala Ivana Lenkovića, zapovjednika svih četa u hrvatskoj krajini te vrhovni vojvoda vojske u austrijskoj krajini. Juraj Lenković bio je zapovjednik senjskih uskoka, potom zapovjednik karlovačke utvrde, kao prvi Hrvat na tom položaju. Glasio je kao najratoborniji general. Porazio je Turke kod Petrinje 1591. Godine 1594. Lenković osvaja Hrastovicu i Goru, a Turci se povlače iz već osvojenog Siska. Unatoč porazu, u sukobu s mnogobrojnijim osmanskim snagama, uspio se povući u klišku tvrđavu. Pri pokušaju povlačenja prema Omišu i pronalaženju pomoći, ponovno je u sukobu s Osmanlijama bio poražen, pa se uskoro i kliška posada predala. Iste se godine istaknuo u borbama kraj Kostajnice i u Slavoniji. Prije 1596. dobio je naslov baruna. Oko 1600. sudjelovao je u naseljavanju Vlaha na područje Gomirja, zbog čega je došao u sukob s knezovima Zrinskim i Frankopanima. Pokopan je u crkvi sv. Jakova u Ljubljani.

Izvor teksta: Lopašić, R. Karlovac : povest i mjestopis grada i okolice. Zagreb : Nakladom Matice Hrvatske, 1879.; Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008., Vrbetić, M, Szabo, A.. Zagreb : Školska knjiga, 1989.; https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=36005 (14.5.2021.) Izvor slike: https://proleksis.lzmk.hr/slike1/l_0462.JPG (14.5.2021.)