Puni naziv magistrata bio je Magistrat glavne krajiške tvrđave Karlovca, a sastojao se od načelnika, vijećnika, sindikata i šest starješina. Magistrat je obavljao sve upravne i sudske poslove, izuzetak su bile vojne osobe i redarstvena vlast. Prihodi su uglavnom dolazili od zakupa gradskih krčmi i nameta na vino, pivo i rakiju. Prvi načelnik bio je Ivan Gutterer, a sjednice su se održavale dva puta mjesečno.

Izvor teksta: Lopašić, R. Karlovac : poviest i mjestopis grada i okolice. Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac, 1993.; Izvor slike: HR-DAKA- 0001, Poglavarstvo sl. I kr. Grada Karlovca, Statut grada Karlovca iz 1778. godine, prva stranica. https://www.da-ka.hr/arhivsko-gradivo/ (30. 11. 2021.)