Zoran opis ovog požara dala je Dragojla Jarnević u svojem Dnevniku: „Jutros upravo u zoru uzbudi Karlovčane vika i zvono na vatru. Na Gazi bijaše zlobom i osvetom podpaljena kuća, a uz ovu izgoriše još dvanaest drugih, iako baš i uz Kupu stajahu. Bijaše oširoka ulica i svakom stranom joj i do osam kuća. Ali sve bez iznimke bijahu škopom pokrite i drvenjače. Pooštar sjever podpuhavaše neprestano i u času razpiri vatru do strahote. Slamnate krove, godinah izunutra na debelo već začađeno, dizaše vjetar na komade visoko u zrak, i nosiše kao slovadobitno na brzih i lahkih krilih, poput slavoluka prieko predgrađa karlovačkog taman u Mrzo-polje kuda jih što po kućah i stajah, a što po njivah spuštaše. Ali ni mi Karlovčani nedoživiše nikada jošte takova straha kao danas. Gaza leži Karlovcu na sjeveroiztoku, i vjetar od sjeveroiztoka duvajući nosaše goruće komade kao smolu nad nama i mi svi predgrađani tresosmo se od bojazni dalinjega požara. Gažanskom ulicom lizaše plam kao more od jedne drugoj strani, i tuj nebijaše što već spasiti. U predgrađu spustili se gorući komadi na kuće do 32, a svi krovovi daščari. A i na našoj počne na tri mjesta goriti, ali neki vrlina imenom Marut uzplazi na krov i gasiše i trgaše goreće daske. Opreznost i neumornost Karlovčana spasi jutros čitavu varoš. Slava jim! Tuj izgori i njekadašna naša kuća, a krasne voćke do polovice što izgoriše, što ostaše opaljene. ˗ Evo nam prilike za dobrotvorstvo, jerbo ostaše 33 obitelji bez ikakove svojine.”

Izvor: Karlovac : 1579-1979 : zbornik radova. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.; Izvor slike: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv.br.18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel.