U Karlovcu je završila Višu djevojačku i Učiteljsku školu. Godine 1900. stupila je u redovničku zajednicu Kćeri milosrđa. Bavila se dobrotvornim radom, bila je učiteljica u učiteljskim školama i ženskim gimnazijama u Zagrebu, Sarajevu, Travniku i Makarskoj. Godine 1913. istupila je iz reda nakon čega je radila kao učiteljica u Crikvenici. Pisala je pjesme i objavljivala ih u časopisima Vrhbosna, Za vjeru i dom, Dom starijih patricija, Biser Adrije i dr. Prevodila je sa španjolskog jezika, ponajviše Calderona.

Izvor teksta: Karlovački leksikon. Zagreb : Školska knjiga, 2008.; Izvor vizuala: Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, inv.br.18; Pogled na Karlovac bez željezničkog mosta, autor Jakov Šašel