U povelji se ističu zasluge Karlovca i Karlovčana u vrijeme turskih napada i važnost unutarnjeg i vanjskog prometa. U devetnaest točaka dozvoljavaju se sljedeće slobode i povlastice: 1. Grad stiče sva zakonita prava slobodnih gradova u Ugarskoj i Hrvatskoj i dobiva svoje mjesto i glas u saboru; 2. Magistrat i građanstvo smatrat će se plemstvom ugarske krune; građani, osim ostalih plemićkih povlastica, stiču i oprost davanja na granicama s austrijskim pokrajinama; 3. Svatko tko ima posjed u gradu plaćat će zemaljske poreze; 4. Grad će u svojem gradskom području vršiti kraljevska prava (jura regalia); 5. Na čelu grada bit će poglavarstvo sačinjeno od suca i šest starješina. Jedan od starješina vršit će dužnost načelnika, a drugi kapetana. U gradski odbor birat će se 24 zastupnika. Upravne poslove obavljat će bilježnik sa podbilježnikom, odvjetnikom, pučkim tribunom, blagajnikom i sirotinjskim skrbnikom; 6. Grad može izvršiti smrtnu kaznu (jus gladii) za zločine; 7. Od nadležnosti gradskoga poglavarstva izlučene su zgrade i vojne osobe, vojna zapovjedništva i zapovjedništvo slunjske pukovnije; 8. Gradska uprava biti će pokrovitelj katoličkih župa u tvrđavi; 9. Vojna nadležnost ograničava se na vojne zgrade; 10. Građani trebaju živjeti sporazumno sa zapovjedništvom vojske, posebno u ratno doba; 11. Za sigurnost u gradu odgovoran je kapetan s pandurima; 12. Grad mora plaćati kraljevski porez i sve ostale poreze kao i drugi slobodni gradovi; 13. Imetak građana bez nasljednika nakon njihove smrti nasljeđuje gradski fiskuš (pravnik), dok je nasljednik plemićke imovine bez nasljednika kraljevski fiskuš; 14. Područje grada odredit će kraljevsko povjerenstvo, koje iz gradskog područja može izlučiti šančeve, dok sve ostalo ostaje u nadležnosti grada; 15. Grad može samostalno odrediti prikladna mjesta za godišnje i tjedne sajmove, a prihode od sajmova koristiti za vlastite svrhe; 16. Sve ono što vojno građanstvo posjeduje u gradskom području, spada u nadležnost grada; 17. Cijenu namirnica odredit će gradsko poglavarstvo; 18. Može se uzimat trošarina samo ako je građanima slobodan uvoz vina za vlastite potrebe; 19. U znak stečene samostalnosti kralj dodjeljuje Karlovcu grb i pravo pečata crvenim voskom.

Izvor teksta: Lopašić, R. Karlovac : povijest i mjestopis grada i okolice. Karlovac : Matica hrvatska, 1993.; Izvor vizuala: Izvori za povijest Grada Karlovca : Carske i Kraljevske povelje Grada Karlovca : 1774. – 1837. Karlovac : Državni arhiv u Karlovcu, 2012.


Bio je to najjači potres ikada zabilježen na karlovačkom području. Prvi udar osjetio se u 11h i 5min prije podne. Nakon njega slijedila su još dva jača udara, ali slabija od prvog. Nije bilo materijalne štete.

Izvor teksta: Potres. // Glasonoša, V, 41(10. 10. 1909.); Izvor vizuala: Župna crkva uznesenja Blažene Djevice Marije. Turistička zajednica Zagrebačke županije. Dostupno na: https://www.visitzagrebcounty.hr/mjesta/pokupsko/zupna-crkva-uznesenja-blazene-djevice-marije/ (27. 9. 2021.)